Smartum language switcher

Kokemukset ja referenssit

Palveluseteliä on kehitetty yhteistyössä kuntien ja palveluntuottajien kanssa jo vuodesta 2008. Tänään sähköinen palveluseteliratkaisu on käytössä yli 50 kunnassa, joiden alueella asuu yli miljoona ihmistä. Smartum Palveluseteliä vastaanottaa lähes 800 palveluntuottajaa ympäri Suomen. Vanhimpia asiakkaitamme ovat Jyväskylä ja Mikkeli. Sijainniltaan pohjoisin asiakkaistamme on Tornio. Palveluseteli on käytössä myös ruotsinkielisillä alueilla Vaasassa ja Vaasan ympäryskunnissa sekä Porvoon seudulla. Suurista kaupungeista Tampere on asiakkaamme.

Kustannustehokas ja vaivaton

Smartum Palvelusetelin käyttöönotto on helppoa. Se ei edellytä järjestelmähankkeita vaan Internet-pohjaisen sähköisen ratkaisun voi ottaa käyttöön parissa kuukaudessa kunnan omasta palvelusetelituotteistuksesta ja palveluntuottajien hakeutumisesta riippuen. Palvelusetelillä setelien jakaminen on helppoa ja toiminnan hallinnointi sekä seuranta selkeää.

Nopea rahankierto

Palvelusetelin veloittaminen on yksinkertaista. Sähköisen ratkaisun myötä palveluntuottajat välttävät kunnan erillisen laskuttamisen ja saavat halutessaan veloittamiensa seteleiden tilitykset kahdesti viikossa. Vaivattomuuden ansiosta palveluntuottajat voivat keskittyä tärkeimpään: laadukkaiden palveluiden tarjoamiseen. Palveluseteli edesauttaa myös pienempiä ja toimintansa vasta-aloittaneita palveluntuottajia saamaan asiakkaita ja kasvattamaan toimintaansa. Kansallisessa Palveluseteli.fi-käyttökohdehaussa palveluntuottajat voivat markkinoida myös muuta tarjontaansa palvelusetelillä ostettavien palveluiden lisäksi.

Lue case-esimerkkejä Palvelusetelistä

Vaasan kaupunki ryhtyi tarjoamaan palveluseteliä henkilökohtaisen avun hankintaan alkuvuodesta 2016. Vaasan henkilökohtaisen avun palveluseteli on otettu hyvin vastaan niin palveluntuottajien kuin asiakkaiden parissa. Julkaistu 4/2017
Raumalla vammaispalveluita hoidetaan joustavasti 50 palveluseteliyrittäjän voimin. Smartum Palveluseteliä hyödyntävä Rauman malli perustuu hyvään suunnitteluun ja pohjatyöhön sekä tiiviiseen yhteistyöhön yrittäjien kanssa. Julkaistu 4/2016
Lahden kaupunki on laajentanut kunnallista lääkinnällisten kuntoutuspalveluiden valikoimaansa palvelusetelillä. Tavoitteena ovat joustavammat palvelut ja ovien avaaminen uusille yrittäjille. (Julkaistu 11/2015)
Koska erikoissairaanhoitoon sisältyy usein haasteellista, suuria laiteinvestointeja vaativaa kirurgiaa, on palvelusetelin käyttö ollut pienelle Ylöjärven kaupungille hyvä ja myös taloudellisesti kannattava ratkaisu. (Julkaistu 2/2015)
Jyväskylän kokemusten perusteella Smartum Palveluseteli soveltuu hyvin ennaltaehkäiseviin perhepalveluihin ja perheessä syntyvien ongelmatilanteiden purkamiseen. Ennaltaehkäisevä työ vähentää kalliin hoidon tarvetta ja parantaa elämänlaatua. (Julkaistu 11/2015)
Smartum Palvelusetelillä järjestetty lapsiperheiden kotipalvelun tuki on tärkeä apu ennaltaehkäisevässä perhetyössä. Lakimuutoksen myötä kotipalvelua tarjotaan nyt myös pidemmissä jaksoissa. (Julkaistu 16.6.2015)
Sähköinen Smartum Palveluseteli tasaa ruuhkahuippuja ja tuo samalla uusia asiakkaita Jyväskylän hammaslääkäriyrittäjille. Toiminnallisuudessaan seteli on täyttänyt kaupungin ja palveluntarjoajien odotukset. (Julkaistu 06/2015)
Palveluseteli yleistyy kovaa vauhtia sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä. Setelin käyttöönotto on lyhentänyt jonoja ja lisännyt kuntalaisten tyytyväisyyttä tarjoamalla valinnanvapautta palveluihin. (Julkaistu Smartum-lehdessä 1/2015)
Julkiselle puolelle palvelusetelin käyttö tuo säästöjä, sillä se purkaa jonoja ja vähentää hoitohenkilöstön kuormitusta. (Julkaistu Smartum-lehdessä 2/2014)
Palvelusetelin käyttöönotto on tarjonnut Porvoon seudun asukkaille uusia hoitovaihtoehtoja kustannustasoa nostamatta. (Julkaistu Smartum-lehdessä 1/2014)
Palvelusetelin käyttöönotto on lyhentänyt jatkohoidon odotusaikoja, vähentänyt kunnallisen terveydenhoidon työpainetta ja tuonut uusia asiakkaita palveluntarjoajille. (Julkaistu Smartum-lehdessä 1/2013)
Mikkelin seudulla on saatu jo runsaasti kokemuksia vuonna 2008 seudun kunnissa käyttöön otetusta sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelistä. (Julkaistu Smartum-lehdessä 1/2013)
Smartumin palvelusetelipäivän aiheena oli lokakuussa 2016 vanhusten asumispalveluiden järjestäminen palvelusetelillä. Mikkelin Klubille kokoontui hyviä käytäntöjä jakamaan ja verkostoitumaan palvelunsetelin parissa työskenteleviä ihmisiä ympäri Suomen.
Smartum järjestää maksuttomia teemapäiviä, joissa Smartum Palveluseteliä käyttävät kunnat jakavat kokemuksiaan palvelusetelitoiminnasta. Päivissä palvelusetelin parissa työskentelevillä ihmisillä on erinomainen tilaisuus verkostoitua. Huhtikuussa 2016 vuorossa oli sosiaalipalveluiden palveluseteleihin keskittynyt päivä Järvenpäässä. Julkaistu 04/2016