Smartum language switcher

Jyväskylän kaupunki auttaa lapsiperheitä palvelusetelillä

Smartum Palvelusetelillä järjestetty lapsiperheiden kotipalvelun tuki on tärkeä apu ennaltaehkäisevässä perhetyössä. Lakimuutoksen myötä kotipalvelua tarjotaan nyt myös pidemmissä jaksoissa.

Haaste

Jyväskylän kaupunki aloitti tilapäisen kotipalvelun tarjoamisen lapsiperheille vuonna 2009. Samaan aikaan käyttöön otettiin Smartum Palveluseteli. Viime vuonna kotipalvelua hyödynsi kaikkiaan 300 perhettä, joista 230 sai kotiapunsa palveluseteliyrittäjältä.

Lapsiperheiden kotipalvelun ja neuvolan perhetyön palvelupäällikkö Sari Paanasen mukaan tärkeimmät syyt kotipalvelun hakemiseen ovat vanhempien uupumus ja sairastuminen. Usein apua tarvitaan myös synnytyksen ja raskauden aikana sekä erilaisissa kriisitilanteissa.

Ratkaisu

Palveluohjaaja arvioi kotiavun tarpeen aina tapauskohtaisesti keskusteltuaan lapsiperheen vanhempien kanssa. Ohjaus kotipalvelun hakemiseen saattaa tulla esimerkiksi neuvolakäynnin yhteydessä. Tavoitteena on saada apu perheeseen nopeasti ja matalalla kynnyksellä ilman, että perheen edellytetään olevan lastensuojelun piirissä. Palveluseteliä käyttävät vanhemmat voivat hakea tukea lasten hoitoon, ruuanlaittoon, siivoukseen ja muihin kodinhoidollisiin tehtäviin.

”Palvelusetelin etuihin kuuluu ehdottomasti se, että sen avulla perheet ovat saaneet kotiapua nopeasti ja myös iltaisin ja viikonloppuisin. Puolentoista vuoden välein tekemiemme tyytyväisyystutkimusten perusteella asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä palveluntarjoajien työn laatuun, ammattitaitoon ja luotettavuuteen. Vaikka asiakkaillamme on aina oikeus vaihtaa valitsemaansa yrittäjää, vaihtojen määrä on jäänyt varsin vähäiseksi”, Paananen sanoo.

Toteutus

Jyväskylässä kotipalvelun palveluita tarjoaa 24 palveluntarjoajaa, joiden kanssa kaupunki tekee tiiviisti yhteistyötä. Palvelusetelitoiminnan laadun varmistamiseksi kaupunki tarjoaa jokaiselle uudelle yrittäjälle kattavan perehdytyksen toiminnan käytäntöihin sekä kouluttaa yrittäjiä säännöllisesti. Palvelun laatua ylläpidetään myös joka toinen vuosi tehtävillä valvontakäynneillä ja yhteisillä tapaamisilla.

Vuoden alusta voimaan tullut sosiaalihuoltolain muutos on omiaan lisäämään palvelusetelin tarpeellisuutta, sillä laki edellyttää kuntia tarjoamaan lapsiperheille tilapäisen kotipalvelun lisäksi tarvittaessa myös pitkäaikaisempaa tukea.

Julkaistu 16.6.2015

Lue lisää Smartumin verkkopalvelusta: