Smartum language switcher

Palveluseteli lapsiperheiden kotipalvelussa -workshop

Marraskuussa asiakaskuntiemme yhteyshenkilöitä kokoontui Jyväskylään kuulemaan ja keskustelemaan siitä, miten lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitoiminta on järjestetty Smartum Palveluseteliä käyttävissä kunnissa. Vuoden 2015 alusta voimaan tullut sosiaalihuoltolain uudistus edellyttää kuntia tarjoamaan lapsiperheille tilapäisen kotipalvelun lisäksi pitkäkestoisempaa tukea. Tämän myötä kotipalvelun kysyntä on kasvanut kunnissa merkittävästi. Palveluseteli on hyvä keino vastata kasvaneeseen kysyntään ja tarjota tärkeää ennaltaehkäisevää palvelua.

Tilaisuuden isäntäkaupunki Jyväskylän lapsiperheiden varhaisen tuen palveluiden palveluesimies Sari Paananen kertoi puheenvuorossaan lapsiperheiden tilapäistä kotipalvelua olleen heillä tarjolla jo vuodesta 2009 ja vuonna 2015 tarjontaa laajennettiin jatkuvaan ja säännölliseen kotipalveluun. Ennakkoluulottomasti palveluseteli on ollut alusta lähtien pääasiallinen tapa tuottaa palvelua. Kaupungilla on itsellään vain palveluohjaaja sekä kaksi omaa kodinhoitajaa. Mittakaava on pieni kaupungin kokoon nähden mutta 25 palveluntuottajaa pitävät huolen siitä, että palveluntarjontaa on riittävästi. Toiminnan alkaessa tuottajia oli 14. Paanasen esityksestä virinneessä keskustelussa todettiin, että kuntien ostopalvelut rajaavat palveluntuottajien määrää, kun taas palveluseteli laajentaa sitä.

Yhteistyö ja ohjeistus tärkeintä

Toimiva palveluntuottajayhteistyö nousi esiin niin Paanasen kuin muun muassa Jyväskylään lapsiperheiden kotipalvelua tuottavan Akson Hoivapalvelut Oy:n toimitusjohtaja Petri Oksasen puheissa. Molemmat kertoivat Jyväskylän esimerkillisestä mallista: Kaupunki luottaa palveluntuottajiin joihin suhde on kollegiaalinen. Paitsi, että yrittäjien kanssa pidetään kaksi kertaa vuodessa ”Missä mennään” -tilaisuuksia, kaupunki ja tuottajat ovat vuoropuhelussa käytännössä päivittäin. Keskinäinen luottamus syntyy jo ennen kuin yrittäjä hyväksytään palveluntuottajaksi: Palveluntuottaja tavataan ja perehdytetään toimintaan henkilökohtaisesti. Hyvää yhteistyötä kaikkien osapuolten, myös asiakkaiden, kesken edesauttavat selkeät ohjeistukset. Jyväskylässä ohjeistukset löytyvät internet-sivuilta. Keskusteluissa todettiinkin, että palveluntuottajien yhteistyötä asiakkaiden kanssa sujuvoittaa se, että perheillä on etukäteen tieto esimerkiksi siitä, mitä palveluita kotipalveluun piirin kuuluu, ja he ovat voineet tehdä etukäteisvertailua tuottajien välillä.

  

Tutustu Jyväskylän kaupungin lapsiperheiden kotipalvelun ohjeistuksiin!

Vastaava ohjaaja Heli Kuitunen Peruspalvelukeskus Oivan ehkäisevästä perhetyöstä nosti esityksessään myös esille ohjeistamisen tärkeyden. Kuitunen painotti setelitoiminnan onnistumisen edellytyksenä henkilökunnan osaamista sekä ”sisäistä markkinointia”. Kun kuntien työntekijät ovat koulutettu palvelusetelistä, he osaavat ohjeistaa perheitä oikein. Tällöin asiakkaat voivat valita aidosti palveluntuottajien väliltä kuin myös kunnan palvelun ja palvelusetelin väliltä. Joissain tapauksissa palveluseteli on asiakkaalle parempi joustavan palvelunsaannin takia ja seteli voi olla asiakkaalle myös halvempi kuin kunnan tuottama palvelu.

Palveluseteli käyttöön nopeasti

Sosiaalihuoltolain uudistuksen myötä Kuopion kaupungissa päätettiin keväällä ottaa palveluseteli käyttöön lapsiperheiden kotipalvelun ruuhkautumisen estämiseksi. Toiminta saatiin käyntiin jo kesällä. Kuopion kaupungin lastensuojelun perhetyön palveluesimies Soile Hiltulan mukaa nopea käyttöönotto oli mahdollista, koska seteli oli jo käytössä vanhuspuolella. Lapsiperheiden kotipalvelun ja vanhuspalveluiden palveluntuottajilta vaaditaan molemmilta lähihoitajatutkinto. Näin vanhuspuolen palveluseteliyrittäjät pystyivät ryhtymään saman tien tuottamaan palvelua myös lapsiperheille.

Oma osansa nopeassa käyttöönotossa oli sähköisellä Smartum Palvelusetelillä, joka oli jo käytössä Kuopiossa esimerkiksi vanhuspalveluissa. Toimintatapa oli siten tuttu yrittäjille eikä koulutukseen mennyt aikaa. Smartum Palvelusetelin voi toimittaa asiakkaalle myös mobiilisetelinä, jolla kaupunki päätti alkaa tarjota palvelua lapsiperheille. Näin asiakas saa setelin puhelimeensa tai sähköpostiinsa heti, kun päätös on tehty. Palveluohjaajat kertovat asiakkaalle puhelimitse mitä palvelua ja montako kertaa viikossa setelillä saa hankkia. Näin apua tarvitsevat perheet saavat tukea mahdollisimman nopeasti ja kevyesti, esimerkiksi heti seuraavaksi päiväksi. Varsinainen päätös postitetaan asiakkaalle noin viikon sisällä. Palveluntuottajia on ohjeistettu pyytämään päätös nähtäväkseen. Mobiiliseteli toimii myös vanhemmissa matkapuhelimissa joten asiakkaalla ei tarvitse olla älypuhelinta. Setelin voi lisäksi lähettää uudelleen, jos asiakas poistaa sen vahingossa puhelimestaan tai sähköpostistaan.

Seudullinen seteli helpottaa käyttöönottoa

Palvelusetelin käyttöönottoa nopeuttaa lisäksi, jos seteli otetaan käyttöön laajemmalla alueella samaan aikaan ja samoilla kriteereillä. Näin kuntien palveluntuottajat voivat tuottaa palvelua useampaan kuntaan. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimialajohtaja Päivi Karhunen ja projektipäällikkö Moona Kuukka kertoivat Mikkelin seutusoten esimerkistä. Mikkelissä on otettu käyttöön seudullinen lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli joka kattaa useamman kunnan. Päivässä puheenvuoron pitäneistä tahoista myös peruspalvelukeskus Oivassa on seudullinen seteli käytössä. Oivan alueeseen kuuluu viisi kuntaa. Mikkelin seutusote käsittää kuusi kuntaa. Erityisesti palveluntuottajan näkökulmasta seudullinen seteli sujuvoittaa toimintaa, sillä yrittäjä hakee yhdellä hakulomakkeella useampaan kuntaan tuottajaksi. Mikkelin esimerkissä Miksei tarkistaa yrittäjien hakemukset ja kaupungin sote-johtaja hyväksyy ne. Näin yrittäjä pääsee mukaan toimintaan hyvin nopeasti. Karhunen kertoi, että parhaimmillaan hakemus tulee maanantaina ja hyväksyntä on tehty jo saman viikon keskiviikkona.

Myös kuntien näkökulmasta samanlainen tuotteistus alueen muiden kuntien kanssa helpottaa toimintaa. Vaikka Mikkelin seutusoten kaikki kunnat eivät ottaisikaan palveluseteliä heti käyttöön, palvelusetelituotteistus ja palveluntuottajat ovat jo olemassa. Kunta voi päättää toiminnan aloittamisesta omaan tahtiinsa. Esimerkiksi Kangasniemi otti lapsiperheiden kotipalvelun setelin käyttöön 2012, Mikkeli seurasi samana vuonna ja Mäntyharju 2014 sekä Pertunmaa 2015.  Setelitoiminnan laajentaminen ja monistaminen on helppoa myös siksi, että Smartum Palveluseteli on käytössä seudun kaikissa kunnissa. Näin kunnan henkilöstön ja palveluntuottajien ei tarvitse opetella uusia prosesseja.

Apua tarvitsevat perheet tavoitetaan yhteistyöllä

Kotkan kaupungin perheneuvolan palvelupäällikkö Tiina Palviainen ja perheohjaaja Marjut Montonen kertoivat esityksessään miten heillä apua tarvitsevat lapsiperheet tavoitetaan. Perheet ottavat yhteyttä joko suoraan kaupungin perheohjaajaan tai ohjaajat huomaavat itse tarpeen arkityössään. Tiedon välittäminen myös yhteistyötahoille on ollut tärkeää. Perheohjaajat ovat jalkautuneet kouluttamaan henkilöstöä sekä jakamaan tietoa. Näin perheen avun tarve voidaan huomata esimerkiksi myös päiväkodeissa, toimintaterapeutilla, sairaaloissa tai A-klinikoilla. Yhteistyötahojen tiloissa on esillä lapsiperheiden kotipalvelun esitteitä ja työntekijät osaavat ohjata perheet hakemaan palvelua. Kotkan kaupungissa eri organisaatiot ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä, joten kaikki perheneuvolan yhteistyökumppanit on ollut helppo valjastaa mukaan toimintaan.

Smartum Palvelusetelin edut yrittäjälle

  • Todella selkeä järjestelmä
  • Toimivuus hyvä ja vakaa
  • Veloitus nopeaa ja vaivatonta
  • Tilitys nopeaa palveluntuottajalle
  • Hyvät hakumahdollisuudet (historia)

Lähde: Petri Oksasen (Akson Hoivapalvelut Oy) esitys

Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelipäivässä kuultiinkin hyviä esimerkkejä siitä, kuinka apua tarvitsevat perheet ovat saaneet palvelusetelillä tukea nopeasti. Eräässä tapauksessa perhe ja lähisukulaiset olivat sairastuneet ruokamyrkytykseen perhejuhlan jälkeen. Perheestä oli otettu yhteyttä kuntaan ja palvelusetelillä lastenhoitoapua oli järjestynyt heti samalle päivälle. Seteli tuo myös jatkuvuutta palveluihin. Tilaisuudessa kuultiin esimerkki, jossa kuusilapsisen perheen äiti sairastui ja joutui sairaalahoitoon useammaksi viikoksi. Tällöin oli heinäkuu ja perheen vanhimmat lapset olivat lähdössä kesäleireille. Isä oli jäämässä yksin pienempien lasten kanssa mutta onneksi perhe sai palvelusetelin nopeasti ja apu järjestyi keskellä loma-aikaa. Henkilöstövaihdoksia ei myöskään tullut vaan palveluntuottaja pystyi tarjoamaan saman henkilön hoitoavuksi koko setelin voimassaoloajan. Palvelusetelin etuihin kuuluvatkin joustavuus palveluajoissa ja palvelun saannin nopeus: Apua saa yrittäjiltä myös iltaisin, viikonloppuisin ja lomasesonkina.


Palveluseteli lapsiperheiden kotipalvelussa -workshop pidettiin 12.11.2015

 

Lue lisää Smartumin verkkopalvelusta: