Smartum language switcher

Palvelusetelillä nopeasti apua perheongelmiin

Jyväskylän kokemusten perusteella Smartum Palveluseteli soveltuu hyvin ennaltaehkäiseviin perhepalveluihin ja perheessä syntyvien ongelmatilanteiden purkamiseen. Ennaltaehkäisevä työ vähentää kalliin hoidon tarvetta ja parantaa elämänlaatua.

Kokeilusta pysyväksi käytännöksi

Jyväskylässä vuonna 2010 aloitetun palvelusetelikokeilun tavoitteena oli ehkäistä perheneuvoloiden ja lasten psykologipalveluiden ruuhkautumista sekä tarjota asiakkaille nopeaa apua ja lisää valinnanvaraa palvelujen käyttäjänä. Sittemmin palvelusetelikokeilu on juurtunut pysyväksi käytännöksi, joka mahdollistaa kuntalaisille yksityisten palvelujen käytön julkisten palvelujen rinnalla.

Neuvonta- ja terapiapalveluiden palveluseteliä voidaan hyödyntää muun muassa perhe- ja pariterapian ja lasten ryhmämuotoisen kuntoutuksen järjestämisessä. Setelin käytön sopivuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti perheen hakeutuessa perheneuvolan tai psykologipalveluiden asiakkaaksi.

Tavoitteena nopeampi avunsaanti

”Palveluseteli soveltuu esimerkiksi avioerosta, koulukiusaamisesta, perheenjäsenten välisistä ristiriidoista tai lasten kasvatuskysymyksistä kumpuavien ongelmien ratkaisemiseen silloin, kun tilanteet eivät edellytä useiden tahojen yhteistyötä vaativaa hoitoa. Tavoitteenamme on ennaltaehkäistä perhetilanteiden kuormittumista reagoimalla avuntarpeeseen mahdollisimman nopeasti”, kertoo Jyväskylän kaupungin perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelujohtaja Päivi Kalilainen.

Tulokset ovat olleet positiivisia: palvelusetelin käyttöönotto on liki puolittanut jonotusajat ja tukea saaneet perheet ovat olleet tyytyväisiä saamaansa palveluun.

Ennaltaehkäisy luo säästöjä

Neuvonta- ja terapiamuotoisen tuen tarve näkyy asiakasmäärien kasvuna, mikä on lisännyt tasaisesti myös palvelusetelin kysyntää. Tällä hetkellä mukana on 13 osaavaa ja monipuolista palveluntuottajaa, jotka niin ikään ovat olleet yhteistyömalliin tyytyväisiä.

”Olemme olleet todella tarkkoja pätevyysvaatimusten suhteen ja vaadimme palvelutarjoajilta samaa osaamistasoa kun omilta työntekijöiltämme. Ennaltaehkäisevä työ voi tuoda kaupungille selviä säästöjä, koska tilanteiden nopea purku vähentää kalliin erikoissairaanhoidon ja laitossijoitusten tarvetta. Uskon, että mallimme toisi hyviä tuloksia myös muissa kunnissa.”

Teksti: Anna Väre

Julkaistu 11/2015
 

Lue lisää Smartumin verkkopalvelusta: