Smartum language switcher

Näin käytät palvelusetelisi

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kuntien sosiaali- ja terveyspalveluita. Kunta myöntää tietyn arvoisen palvelusetelin kuntalaiselle, joka ostaa setelillä yksityiseltä palveluntuottajalta palvelun, jota varten seteli on myönnetty. Palvelusetelilain mukaan kuntalainen saa kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee järjestää vastaava palvelu joko omana tuotantona tai ostopalveluna. Joissakin palveluissa palvelusetelin arvo kattaa koko ostetun palvelun, jolloin setelin käyttäjälle ei jää omavastuuta maksettavaksi. Usein kuitenkin setelin käyttäjä maksaa omavastuuosuuden aivan kuten kunnan tuottamissakin palveluissa täytyy yleensä maksaa asiakasmaksu.

Smartum Palveluseteli on sähköinen ratkaisu palvelusetelitoimintaan. Se on käytössä 50 kunnassa ympäri Suomen. Kuntalaiselle eli setelin käyttäjälle Smartum Palveluseteli on joko tuloste tai älypuhelimeen tai sähköpostiin lähetettävä sähköinen seteli. Setelissä on määritelty mihin palveluun seteli on myönnetty ja setelin mukana annetaan yleensä kunnasta palvelupäätös, hoitosuunnitelma tai lääkärin lähete palvelusta riippuen.

Käyttökohdehaku ja maksaminen

Kun kuntalainen on saanut Smartum Palvelusetelin, hän voi etsiä haluamansa palveluntuottajan Palveluseteli.fi-käyttökohdehausta. Hausta löytyvät kaikki Smartum Palveluseteliä vastaanottavat palveluntuottajat myöntävän tahon (esim. kunta, kuntayhtymä) ja palvelun mukaan jaoteltuina.

Löydettyään haluamansa palveluntuottajan ja saatuaan palvelun, setelin käyttäjä maksaa palvelun Smartum Palvelusetelillä. Palveluntuottaja veloittaa seteliä Smartumin verkkopalvelussa. Mikäli seteli on myönnetty toistuvaan palveluun, seteliin jää rahaa veloituksen jälkeen ja sitä voi käyttää uudelleen. Setelin käyttäjän kannalta tärkeintä on palvelusetelin koodi, palveluntuottaja veloittaa seteliä sillä, ja hoito- ja palvelupäätös/suunnitelma tai lääkärin lähete, jonka perusteella palvelu tuotetaan.

Smartum Palvelusetelin käyttö on kuntalaiselle helppoa. Kuntalaisen ei tarvitse missään vaiheessa kirjautua itse verkkopalveluun. Riittää kun hänellä on mukana Smartum Palvelusetelin koodi ja hoitosuunnitelma palveluntuottajalla asioidessaan. Palvelusetelinsä saldon kuntalainen voi halutessaan tarkistaa palveluseteli.fi-sivuilla syöttämällä palvelupäätöstunnuksen ja palvelusetelikoodin. Smartumille ei kerry henkilötietosuojalain alaisia henkilötietoja palvelusetelin käyttäjistä. Näin Smartum Palveluseteli on turvallinen maksuväline kuntalaiselle.

Mikäli sinulla on kysyttävää Smartum Palvelusetelin käytöstä, ota yhteyttä setelin myöntäneeseen tahoon.