Smartum language switcher

Käyttöönotto kunnissa

Palvelusetelit tulee tuotteistaa ennen niiden käyttöönottoa. Näin varmistetaan palvelusetelilain mukaisen asiakkaan valinnanvapauden toteutuminen mahdollisimman hyvin.  Tämä tarkoittaa setelin käyttötarkoituksen ja arvon määrittelyä.

Palvelusetelin arvon tulee olla riittävä ja tarpeeksi houkutteleva, jotta asiakkaat kykenevät ottamaan setelin käyttöönsä ja yksityiset palveluntuottajat voivat lähteä mukaan toimintaan. Lain mukaan asiakkaan mahdollinen omavastuuosuus ei saa nousta kohtuuttomaksi. Mitä useammat palveluntuottajat ottavat palveluseteleitä vastaan, sitä paremmin toteutuu asiakkaan valinnanvapaus ja sitä laadukkaammin ja nopeammin hän saa palvelut.

Palvelusetelin arvon määrittämiseksi on hyödyllistä laskea kunnan oman tuotannon kustannukset piilevine kuluineen. Näin palvelusetelistä tulee kustannustehokas vaihtoehto palveluiden järjestämiseen. Kustannuslaskenta paljastaa piilevien kustannusten arvon, jolloin hinnoitteluun tulee läpinäkyvyyttä. Samalla kunnan oman tuotannon hinta-laatu-suhde kehittyy.

Palvelusetelituotteistus kannattaa tehdä yhteistyössä palveluntuottajien kanssa

Palvelutili Oy;n yhteistyökokemukset palvelusetelistä ovat osoittaneet, että palvelusetelituotteistus on hyvä tehdä yhteistyössä mahdollisten seteliä vastaanottavien palveluntuottajien kanssa. Näin varmistetaan kuntien palvelutarpeen ja seudulla toimivien palveluntuottajien tarjonnan yhteensopivuus.

Palveluntuottajien näkökulmien huomioiminen kuntien tuotteistuksessa sekä palveluseteliarvon määrittämisessä luovat hyvät edellytykset toiminnan menestymiselle. Realistinen palvelusetelin arvo mahdollistaa monen tuottajan hakeutumisen mukaan toimintaan ja asiakas saa aidon mahdollisuuden valita usean palveluntuottajan kesken. Palveluntuottajien kannalta olennaista on myös pitkäjännitteinen sitoutuminen palvelusetelitoimintaan. Terveet palvelusetelimarkkinat syntyvät, kun palveluntuottajat kokevat toiminnan olevan pitkällä tähtäimellä tarkoituksenmukaista. Kokemukset osoittavat myös, että palveluntuottajien hyväksyntä kannattaa tehdä hyväksymismenettelyn mukaisesti siten, että kaikki kunnan asettamat kriteerit täyttävät palveluntuottajat hyväksytään toimintaan. Näin vältetään aikaa vievät kilpailutukset ja mahdollistetaan laajan palveluntuottajaverkoston synty, jossa kuntalainen itse valitsee palveluntuottajansa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen palvelusetelillä edellyttää kunnilta hallinnointia ja seurantaa. Riskinä on, että hallinnointikustannusten myötä palvelusetelistä muodostuu kunnalle tehoton palveluiden järjestämistapa. Palvelutili on kehittänyt palvelusetelin hallinnointiin sähköisen ratkaisun, joka on helppo ja kustannustehokas kunnalle ja palveluntuottajille. Palveluseteli on vaivaton maksuväline myös asiakkaalle.

Tutustu palvelusetelin käyttöönottoon Palvelutilin asiakaskunnissa!