Smartum language switcher

Palvelusetelillä valinnanvapaus on jo täällä

Palveluseteli on lisännyt pienten ja keskisuurten hoiva- ja terveysyritysten palveluiden kiinnostavuutta. Se on myös helpottanut yritysten pääsyä julkisten palveluiden tuottajiksi. Palveluseteli on osaltaan opettanut kuntalaisia tekemään omia valintoja. Lisäksi sen käyttäminen on aktivoinut heitä hankkimaan palveluita entistä enemmän omalla rahalla ja kotitalousvähennystä hyödyntäen.

Parhaimmillaan palveluseteli on keventänyt julkisen sektorin työtä, kun raskaita kilpailutuksia ei ole tarvinnut välttämättä tehdä. Asiakkaille on voitu antaa mahdollisuus hankkia palvelu setelillä. Toisin kuin alkuun ehkä pelättiin palvelusetelin käyttö on hillinnyt kuntien sote-kustannusten nousua. Palveluntuottajien hinnat ovat julkisia ja asiakas valitsee hinta-laatu
-suhteeltaan parhaan tuottajan.


Kuva:123rf

Mikkelin seudulla palveluseteli on ollut osa palveluiden hankintamenetelmiä vuodesta 2009. Tänä aikana setelin palveluvalikoima on yli viisinkertaistunut. Palveluseteli on todettu kustannustehokkaaksi ja hallinnollisesti helpoksi tavaksi järjestää palveluita. Palveluseteliä ovat kiitelleet niin asiakkaat kuin palveluita tuottavat hoiva- ja terveyspalveluyrityksetkin. Nimestään huolimatta palveluseteli ei ole konkreettinen seteli, vaan se myönnetään ja toimii sähköisenä mahdollistaen tietojen nopean siirtymisen setelijärjestelmän toimijalta toiselle. Näin syntyy lisää tehokkuutta ja kaikki hyötyvät.

Viime aikoina monet yritykset ovat saaneet kokea sote-uudistuksen aiheuttaman epävarmuuden hyvin konkreettisesti. Paitsi että palveluseteleiden käyttö on ollut kokonaisuutena sote-palveluiden järjestämismenetelmänä erittäin vähäistä, sen käytön lisääntyminen on paikoitellen loppunut tai seteleiden myöntäminen vähentynyt, kun kunnissa on jääty odottamaan uutta valinnanvapausmallia. Tämä on aiheuttanut alan yrityksissä pelkoa siitä, että palveluseteleiden käyttämisestä saadut hyödyt katoavat ja että alan kehittyminen halvaantuu uudistusta odotellessa.

Yrityksissä nähdäänkin, että tässä vaiheessa järkevää olisi nimenomaan palvelusetelin käytön lisääminen niin volyymiltaan kuin myös uusiin palveluihin. Tällöin paikallinen palvelutuotanto olisi vahvalla pohjalla sote-uudistuksen käynnistyessä.

Palveluseteli antaa asiakkaille valinnanvapauden. Lisäksi se on valmis ”raha seuraa asiakasta” -malli. Kunnissa on viimeisen kymmenen vuoden aikana kehitetty valinnanvapautta toteuttavia hyviä, toimivia ja kustannusten kasvua hillitseviä palvelusetelimalleja. Sote-uudistusta tehtäessä nämä kannattaisi ottaa huomioon ja tutkia mahdollisuutta löytää toimivia hyviä käytäntöjä valinnanvapauden toteuttamiseksi sen sijaan, että koko malli keksitään taas uudelleen.

Palvelusetelin käytön laajentaminen hyödyttäisi monella tapaa kuntalaisia. Se tarjoaisi kaivattua valinnanvapautta jo ennen sote-uudistusta. Lisäksi se tuottaisi arvokasta tietoa ja kokemuksia valinnanvapauden vaikutuksesta palveluiden tuotannosta aiheutuviin kustannuksiin. Myös aluetaloudelliset vaikutukset olisivat merkittävät.

Mikkelin seudulla on vakaa aikomus valtakunnassa vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta edelleen lisätä ja kehittää palvelusetelin käyttöä. Mikkelin seudun palvelusetelitiimi kokosi keväällä palvelusetelin käytön kehittämisen suunnitelman, jonka perusteella setelin käyttöä toivotaan selvitettävän monissa uusissa kohteissa, tavoitteena entistä paremmin asiakkaan tarpeisiin soveltuvat ja tämän hyvinvointia lisäävät palvelut. Sivutuotteena asiakkailla on entistä laajempi valinnanvapaus ja raha seuraa asiakasta. Asiakas saa palvelun asiantuntevalta, luotettavalta ja osaavalta lähituottajalta.


Päivi Karhunen

Kirjoittaja työskentelee Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:ssä vastaten hoiva-, terveys- ja hyvinvointialan kehittämisestä. Hän on myös Mikkelin seudun setelitoimintaa hallinnoivan palvelusetelitiimin jäsen ja ollut tekemisessä palvelusetelin kanssa vuodesta 2009 lähtien, jolloin se otettiin käyttöön Mikkelin seudulla.

Julkaistu 06-2016

 

 


Lisää kokemuksia ja referenssejä