Vaana Oy:n käyttökohdehaun yleiset käyttöehdot

Vaana Oy:n käyttökohdehaun yleiset käyttöehdot

Vaana Oy:n verkkopalvelun (jäljempänä ”Sivusto”) käyttö edellyttää, että Sivuston käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Nämä käyttöehdot koskevat kaikkea Sivustolla olevaa kirjallista aineistoa ja materiaalia riippumatta siitä missä formaatissa ne ovat (jäljempänä ”Aineisto”).

Palveluntuottaja

Nimi: Vaana Oy
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Osoite: Iso Roobertinkatu 21 A 2, 00120 Helsinki
Y-tunnus: 2780101-9
Puhelin: 040 172 3700
Sähköposti: asiakaspalvelu@vaana.fi

Muutokset sivustoon ja aineistoon

Vaana Oy:llä on oikeus milloin ja mistä syystä tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta muuttaa Sivuston ja Aineiston sisältöä, ulkoasua, käytettävyyden tasoa, muita sivujen ominaisuuksiin liittyviä seikkoja sekä näitä käyttöehtoja taikka lakkauttaa Sivusto osittain tai kokonaisuudessaan. Vaana Oy:llä on lisäksi oikeus keskeyttää Sivuston toiminta huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi ilmoittamatta siitä ennakkoon.

Evästeet

Sivuston käyttäminen edellyttää evästeiden (cookies) sallimista käyttäjän tietokoneen ja selaimen asetuksissa. Evästeiden käyttö Sivustossa johtuu sen teknisen toiminnan varmentamisesta, eikä niissä välitetä käyttäjän henkilötietoja.

Vaana Oy:n vastuu

Vaana Oy ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjälle Sivuston käytöstä tai käytön estymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Vaana Oy:n tavoitteena on ylläpitää Sivusto ajantasaisena ja virheettömänä. Vaana Oy pyrkii korjaamaan Sivustolla olevat virheet ja toimintahäiriöt mahdollisimman joutuisasti. Vaana Oy ei kuitenkaan takaa, että Sivusto toimii ilman keskeytyksiä tai virheettömästi.

Muiden tuottamat aineistot

Vaana Oy ei vastaa verkkopalvelunsa kautta saavutettavien muiden verkkopalvelujen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät enää ole Vaana Oy:n hallinnassa eikä Vaana Oy:llä ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön.

Vaana Oy ei vastaa Sivustolla esitettyjen palveluntuottajayritysten toimittamien aineistojen oikeellisuudesta tai ajantasaisuudesta (esimerkiksi yritysten palveluiden hintatiedot, linkit, yhteystiedot). Ajantasaiset aineistot on tarkistettava palveluntuottajayritykseltä.

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä (verkkosivussa alimpana) ja ovat voimassa toistaiseksi. Vaana Oy:llä on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ja uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden verkkopalvelussa julkaisemisen ajankohtana.

Immateriaalioikeudet

Sivuston ja siinä olevan Aineiston sekä muun materiaalin omistusoikeudet, tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Vaana Oy:lle tai sen yhteistyökumppaneille. Kaikki oikeudet Sivustoon, Aineistoon ja muuhun Sivustolla olevaan materiaaliin pidätetään.

Käyttäjällä on oikeus säilyttää Sivuston väliaikainen tekninen kopio tietokoneellaan tai muulla päätelaitteellaan sekä oikeus tulostaa osia Sivustosta henkilökohtaista käyttöä varten. Sivustolla olevia tavara- ja liikemerkkejä ei saa julkaista, kopioida tai levittää ilman Vaana Oy:n antamaa kirjallista lupaa.

Henkilötiedot

Vaana Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolain määräyksiä ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia säädöksiä. Sivuston käyttäjien tunnistetiedot talletetaan vain verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä näiden tietoturvasta huolehtimiseksi. Sivuston käytöstä syntyviä käyttäjää koskevia tunnistetietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, ellei viranomaisen tuomio tai päätös sitä edellytä. 

Nämä käyttöehdot on päivitetty 13.11.2019.