Vuoden palveluseteliteko 2016 Vaasaan

Vaasan kaupungin sosiaalityö ja perhepalvelut -yksikkö on palkittu Vuoden palveluseteliteko 2016 -kunniamaininnalla henkilökohtaisen avun palvelusetelistä. Vuosittain jaettava palkinto myönnetään taholle joka on ansiokkaasti kehittänyt sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelusetelitoimintaa ja luonut hyviä monistettavia käytäntöjä edistämään kuntalaisten palveluiden saatavuutta ja valinnanvapautta.

Raati valitsi henkilökohtaisen avun palvelusetelin Vuoden palveluseteliteoksi, koska kyseinen seteli helpottaa merkittävästi tuen tarvitsijoiden arkea. Vammaisille henkilöille henkilökohtaisen avustajan palkkaaminen työantajamallia käyttäen on raskasta ja vaatii runsaasti byrokratiaa. Palvelusetelillä mieleisen avustajan voi hankkia palveluntuottajalta suoraan.

”Vaasassa on ennakkoluulottomasti otettu palveluseteli käyttöön uudella tavalla. Sähköinen seteli toimii henkilölle jatkuvana tilinä, joka muistuttaa henkilökohtaista budjettia. Tästä kokemuksesta kannattaisi ottaa digitaalisoinnin vinkit käyttöön tulevan valinnanvapauden valmistelussa”, kertoo raadin jäsen Susanna Kallama Suomen Yrittäjistä.

Vaasan henkilökohtaisen avun palveluseteli osoittaa kuinka setelillä voi hankkia paitsi lyhytkestoista avustamista myös suuria tuntimääriä vaativaa tukea. ”Laskemme kunkin setelin arvon sen mukaan kuinka paljon tukea tarvitaan. Huomioimme arvossa myös ilta-, viikonloppu- ja yöhinnat. Saatu summa kattaa hyvin hankittavan palvelun”, sanoo Vaasan aikuisten sosiaalityön johtaja Virpi Kortemäki.

”Vuoden palveluseteliteko -kunniamaininnalla haluamme nostaa esille merkittävää käytännön työtä tekeviä henkilöitä ja tahoja, sekä innovatiivisia tapoja käyttää palveluseteliä. Kun sote-uudistus on päivän puheenaihe, on hyvä muistaa, että palvelusetelillä valinnanvapautta on ollut mahdollista tarjota sote-palveluissa jo vuodesta 2009. Palveluseteli on helppo ratkaisu kuntalaisen osallisuuden lisäämiseksi. Palveluita tarvitseva saa itse valita mistä avun hankkii. Seteli tukee myös kuntien elinvoimaisuutta, koska iso osa palveluita tuottavista yrityksistä on pienyrityksiä”, palveluseteliasiantuntija Kari Bagge valaisee Vuoden palveluseteliteko -palkinnon taustoja.

Vuoden palveluseteliteko palkittiin Vaasassa 8.12.2016. Raadin jäseninä toimivat Askolan kunnan perusturvajohtaja Ilona Lehtinen, Doctagon Oy:n liiketoimintajohtaja Sanna Lipasti ja Suomen Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama. Palkinnon myöntää Smartum Oy:n Smartum Palveluseteli -liiketoimintayksikkö.