Arctic Factory

Arctic Factory on käyttäjälähtöiseen kehittämiseen erikoistunut muotoilutoimisto Lapista. Tuotamme palvelumuotoilun ja tuotekehityksen sekä brändin rakentamisen palveluita. Rakennamme strategisesti parempaa liiketoimintaa ihmistä ymmärtäen. Olemme tehneet projekteja mm. matkailu-, ravintola-, sote-, elokuva- ja energia-aloilla. Tehtaan muotoilujohtajana toimii sekä monialaisia tiimejä vetää Julius Oförsagd ja kansainvälistymisen mentorina toimii senior advisor Tuija Seipell Vancouverista.

Yhteystiedot

Aittatie 3 / Y-North
96100 Rovaniemi

hello@arctic-factory.com

www.arctic-factory.com

Julius Oförsagd

0408668737

Palvelut


  • Yrityspalveluseteli

Hinnasto: Lapin Hyvinvointialue

AsiantuntijapalvelutYrityspalveluseteli 4000€Yrityspalveluseteli 2000€
Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset
Kansainvälistymiseen liittyvät messuosallistumiset
Kasvuun liittyvät rahoitus- ja investointisuunnitelmat sekä hakemukset
Taloushallinnon kehittämisen palvelut
Kasvuun liittyvä laki- ja sopimusneuvonta
Kasvuun tähtäävät neuvonanto ja selvityspalvelut yrityksien hallituksille ja johtoryhmille
Yrityksien strategia ja johtaminen
Tuotekehitys, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu
Yrityksen digitalisaation kehittäminen
Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen littyvät palvelut
Omistajanvaihdokseeen liittyvät arvonmääritykset, laki- ja sopimusneuvonta
Omavastuu 20 %1 000 €500 €

ASIAKASKOKEMUSKARTOITUS JA PALVELUMUOTOILSPARRAUS - 2500e Mitä tehdään? Käydään läpi palvelumuotoilun perusperiaatteet ja analysoidaan nykyisten palveluiden käyttäjäkokemus. Analyysin perusteella määritellään kehittämistarpeet ja rakennetaan suunnitelma miten yrityksen toimintaa ja palveluita voidaan kehittää palvelumuotoilun avulla. Mihin kysymyksiin vastataan Mitä palvelumuotoilu on ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa? Minkälainen olemassa oleva tai uusi palvelu on, kuka sitä käyttää ja mitä aitoja todellisia tarpeita käyttäjillä on? Mitkä ovat tärkeimpiä asiakaslähtöisen kehittämisen asioita, jotka tulee ottaa huomioon kehittämisessä? Projektin lopputulos: Yhteinen työpaja palvelumuotoilusta ja sen mahdollisuuksista Asiakaskokemuskartoitus (pdf): Asiakasryhmät, käyttäjäprofiilit, palvelupolkujen visualisointi ja avaaminen, palvelun analysointi jokaisen käyttäjäprofiilin näkökulmasta, kehittämistarpeiden aukikirjoittaminen sekä suunnitelma palveluiden kehittämiseksi.

UUDEN PALVELUN SUUNNITTELUPROJEKTI - 5000 e Onko sinulla idea uudesta tuotteesta tai palvelusta tai haluaisitko trimmata olemassa olevan palvelun huippukuntoon? Kehitämme uuden palvelun asiakaslähtöisesti muotoilun avulla. Mitä tehdään? Rakennetaan suunnitelma uudesta tuotteesta tai palvelusta. Mihin kysymyksiin vastataan - Kenen tarpeita palvellaan - ketkä ovat asiakkaita? - Mitkä ovat käyttäjän tarpeet - millaisia käyttäjiä on ja mitä he tarvitsevat? - Miten palvelu toimii - miten se tuotetaan ja toteutetaan? - Minkälainen on palvelun haluttu käyttökokemus - mitä tavoittelemme? - Minkälainen on palvelun toimiva palvelupolku - mitä kaikkea palvelun varrella tapahtuu? - Mikä on palvelun identiteetti? (nimi ja palvelulupaus) Projektin lopputulos Visualisoitu yhteenveto palvelukonseptista (PDF): Uuden palvelun palvelupolku, käyttäjätarpeiden määrittely, palvelun nimi ja palvelulupaus, ohjeistus uuden palvelun myyntiin ja tuotantoon viemiseksi.

ASIAKASLÄHTÖISEN LIIKETOIMINTASTRATEGIAN RAKENTAMINEN - 5000 e Tässä projektissa laadimme yrityksellesi asiakaslähtöisen liiketoimintastrategian. Kaiken ytimessä on asiakkaiden palveleminen ja yrityksen unelman toteuttaminen. Strategia on toimiva opas asiakaslähtöisen liiketoiminnan tavoitteiden asettamiseksi ja saavuttamiseksi Mitä tehdään? Rakennetaan asiakaslähtöinen liiketoimintastrategia yritykselle. Kysymyksiin vastauksia: Miksi yritystoimintaa tehdään ja mitä tavoitellaan? (visio ja missio) Miksi olemme olemassa? Missä olemme nyt? Mitä tavoittelemme lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä? Mitä pitää tapahtua ja miten meidän täytyy toimia jotta pääsemme tavoitteeseen? Miten etenemistä mitataan? Ketkä ovat asiakkaitamme ja mitä tarpeita heillä on? Business Model Canvas Projektin sisältö ja lopputulos: Yhteinen strategiatyöpaja Strategiadokumentti menestyksekkään bisneksen tekemisen tueksi. Loppupalaveri strategian läpikäymiseksi ja käyttöön viemisen tueksi.

KANSAINVÄLISTYMISEN TIEKARTTA - huippuasiantuntijoiden tehosparraus - 5000 e Arctic Factory tarjoaa Tuija Seipellin (FIN/CAN) ja Julius Oförsagdin huippusparrauksen kohti kansainvälistä bisnestä. Määrittelemme kansainvälistymisen tavoitteet, potentiaaliset asiakkaat ja tärkeimmät stepit kansainvälisen kasvun mahdollistamiseksi. Mitä tehdään? Sparrataan kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja laaditaan tiekartta kasvulle. Mihin kysymyksiin vastataan: Miksi kv-bisnestä ja mitä sillä tavoitellaan? Kenelle liiketoimintaa tehdään - ketkä ovat asiakkaita ja millä markkinoilla? Missä olemme nyt - mikä on nykytilanne? Mikä on kansainvälistymisen tavoite? Projektin sisältö ja lopputulos: Yhteinen sparraustyöpaja kahden huippuasiakaskokemusammattilaisen kanssa. Tiekartta-dokumentti, jossa määritellään kansainvälistymisen tavoitteet, kohderyhmät, asiakkaat ja liiketoimintaan vaikuttavat megatrendit. Sparraustyöpaja jatkokehitysrahoituksen/tuen hakemisen mahdollisuuksista.

.