Doama Solutions Oy

Doama tarjoaa vakaata vauhtia myyntiin ja myynnin johtamiseen, organisaation toimintamallien muutokseen sekä sisäisen viestinnän tehostamiseen. Palveluiden ydin on yhdistää oman organisaation työntekijät sekä asiakkaat modernilla teknologialla. Doaman toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkaille lisäarvoa ja uudistumista edistäviä palveluita, mitkä mahdollistavat yrityksen menestyksen ja kasvun toimialan muita yrityksiä nopeammin ja tehokkaammin.

Yhteystiedot

Rovakatu 17, 3.krs
96100 Rovaniemi

0438242290

juho.ikonen@doama.fi

doama.fi

Juho Ikonen

0438242290

Palvelut


  • Yrityspalveluseteli

Hinnasto: Rovaniemi

Yrityspalveluseteli 4000€Yrityspalveluseteli 2000€
Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset
Kansainvälistymiseen liittyvät messuosallistumiset
Kasvuun liittyvät rahoitus- ja investointisuunnitelmat sekä hakemukset
Taloushallinnon kehittämisen palvelut
Kasvuun liittyvä laki- ja sopimusneuvonta
Kasvuun tähtäävät neuvonanto ja selvityspalvelut yrityksien hallituksille ja johtoryhmille
Yrityksien strategia ja johtaminenxx
Tuotekehitys, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu
Yrityksen digitalisaation kehittäminen
Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen littyvät palvelutxx
Omistajanvaihdokseeen liittyvät arvonmääritykset, laki- ja sopimusneuvonta
Omavastuu 20 %1 000 €500 €

LAAJA KESTÄVÄN JA EKOLOGISEN MATKAILUN TOTEUTTAMINEN - omavastuu 1000 eur Palvelu koostuu 40 h mittaisesta kokonaisuudesta, josta 20 h on intensiivistä työpajatyöskentelyä seuraavilla osa-alueilla: (1) Nykytilateen päivitys (2) Liiketoimintasuunnitelman katselmus (3) Kestävän ja ekologisen matkailun 3/5-vuotissuunnitelman tekeminen (4) Käytönnön ohjeistus arkeen - 4 näkökulmaa tarkistuslistoineen Tuotokset: Laadukas dokumentointi kohdista 3 ja 4, jotka ovat välittömästi hyödynnettävissä. SUPPEA KESTÄVÄN JA EKOLOGISEN MATKAILUN TOTEUTTAMINEN - omavastuu 500 eur Palvelu koostuu 20 h mittaisesta kokonaisuudesta, josta 10 h on intensiivistä työpajatyöskentelyä seuraavilla osa-alueilla: (1) Nykytilateen päivitys (2) Liiketoimintasuunnitelman katselmus (3) Kestävän ja ekologisen matkailun 3/5-vuotissuunnitelman tekeminen TAI (4) Käytönnön ohjeistus arkeen - 4 näkökulmaa tarkistuslistoineen Tuotokset: Laadukas dokumentointi kohdasta 3 TAI 4, joka on välittömästi hyödynnettävissä.

CRM-JÄRJESTELMÄN LAAJENNETTU KÄYTTÖÖNOTTO 5 HTP - omavastuu 1000 eur Palvelu koostuu viiden päivän käytännönläheisestä kehittämisestä, joka jakaantuu kolmeen osaan: (1) Työpaja: vaatimusten määrittely (2) Järjestelmän räätälöinti (3) Johdanto uuteen toimintaan (4) Käytön tehostaminen ja muutoksen hallinta CRM-JÄRJESTELMÄN TEHOKAS KÄYTTÖÖNOTTO 3 HTP - omavastuu 500 eur Palvelu koostuu kolmen päivän käytännönläheisestä kehittämisestä, joka jakaantuu kolmeen osaan: (1) Työpaja: vaatimusten määrittely (2) Järjestelmän räätälöinti (3) Johdanto uuteen toimintaan Palvelun toteuttamisen hyödyt (1) ketterä ja nopea käyttöönotto - viikossa tuotantokäytössä! (2) intuitiivinen käyttöliittymä nopea oppia - hyödynnettävissä välittömästi (3) mahdollisuus muokata itse sekä laajentaa käyttöä ilman teknistä osaamista (4) edullinen ottaa käyttöön ja ylläpitää (5) erinomaiset raportointityökalut - ei enää työn raportointia Excelissä Hinnat eivät sisällä mahdollisia järjestelmälisenssejä.