Kataja Innovations Oy

Kataja Innovations on tuotesuunnitteluun ja tuotteistamiseen erikoistunut suunnittelutoimisto. Toiminta-ajatuksena on tarjota kokonaisvaltaista tuotesuunnittelua ideasta tuotannolliseksi tuotteeksi asti. Monialaisesta tiimistä löytyy osaamista ja kokemusta kaikista tuoteprosessin osa-alueista, näiden osa-alueiden yhdistämisestä, sekä toimimisesta eri sidosryhmien kanssa. Kataja Innovations Oy:ssä yhdistyvät insinööri- ja projektiosaaminen, muotoilu, sekä visuaalinen suunnittelu saman katon alle.

Yhteystiedot

Ukkoherrantie 15 B 24
96100 Rovaniemi

0408316576

info@katajainnovations.fi

www.katajainnovations.fi/

Susanna Autto

0408316576

Palvelut


  • Yrityspalveluseteli

Hinnasto: Lapin Hyvinvointialue

Yrityspalveluseteli 4000€Yrityspalveluseteli 2000€
Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset
Kansainvälistymiseen liittyvät messuosallistumiset
Kasvuun liittyvät rahoitus- ja investointisuunnitelmat sekä hakemukset
Taloushallinnon kehittämisen palvelut
Kasvuun liittyvä laki- ja sopimusneuvonta
Kasvuun tähtäävät neuvonanto ja selvityspalvelut yrityksien hallituksille ja johtoryhmille
Yrityksien strategia ja johtaminen
Tuotekehitys, tuotteistaminen ja palvelumuotoiluXX
Yrityksen digitalisaation kehittäminen
Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen littyvät palvelut
Omistajanvaihdokseeen liittyvät arvonmääritykset, laki- ja sopimusneuvonta
Omavastuu 20 %1 000 €500 €

PALVELUMUOTOILU–HAAMUASIAKAS 2500€+alv: Miksi asiakkaat valitsevat jonkin tietyn kahvilan useiden samanlaisten kahviloiden joukosta? Ovatko asiakkaasi tyytyväisiä, vai erittäin tyytyväisiä? Onko sinun yritykselläsi vakiasiakkaita? Palvelumuotoilun avulla selvitämme vastauksia mm. näihin kysymyksiin. Tavoitteenamme ei ole luoda raporttia. Sen sijaan annamme helposti toteutettavia ja selkeitä parannusehdotuksia, joiden avulla yrityksesi asiakaskokemus saadaan nostettua uudelle tasolle. Tämä paketti sopii erityisesti liiketoimintaan jossa asiakaskokemus on keskiössä, tyypillisesti silloin kun kilpailua on paljon ja erottuminen kilpailijoista on haastavaa. Haamuasiakas tarkkailee ja havainnoi palvelua eri näkökulmista, esimerkiksi tiloja, yrityksen nettisivuja tai tuotteita tai näitä kaikkia yhdessä, tarkkailtavat kohteet sovitaan aina tapauskohtaisesti. Haamuasiakkaan / mysteerishoppauksen avulla saat esille ulkopuolisen näkökulman omasta yrityksestäsi, havaintoja ja näkemyksiä joita ei itse huomaa arjessa – usein nämä havainnot ovat pieniä yksityiskohtia, joiden avulla saadaan parannettua asiakastyytyväisyyttä. Sisältää • Palveluntuottajan tilaama mysteeriasiakas TAI yhdessä sovittu työpaja haasteiden selvittämiseksi • Nykytilan kartoituksen • Konkreettisten muutosehdotusten luomisen • Tulosten läpikäymisen - saat käytännön ohjeet jatkoon.

TUOTEKEHITYS - KÄYTTÄJÄTESTAUS 2500€+alv: Sinulla on tuote / palvelu tai vasta idea siitä. Käyttäjätestaus ja käyttäjäpalautteen kerääminen on todella hyvä tapa saada esille käyttäjien toiveet ja tarpeet tuotteesta tai palvelusta. Parhaimmillaan käyttäjätestauksia tehdään useampia eri vaiheissa kehitysprojektia, yleensä käyttäjätestauksia tehdään jo tuotteen / palvelun kehitysvaiheessa, jolloin tuotetta tai palvelua voidaan vielä kevyemmin muokata käyttäjien toiveita vastaavaksi. Käyttäjätestauksia voidaan myös tehdä jo valmiille tuotteelle tai palvelulle, tällöin kyseessä on käyttäjäpalautteen kerääminen. Käyttäjätestauksen ja käyttäjäpalautteen avulla saadaan arvokasta tietoa oman palvelun ja tuotteen kehittämiseen. Käyttäjiltä saatava palaute voi ohjata koko toimintaa uuteen suuntaan ja voi myös tuoda esille puutteita, joita ei muuten huomattaisi. Käyttäjät ohjaavat suunnittelua ja usein käyttäjätestausten / käyttäjäpalautteen avulla voidaan tuoda esille konkreettisia kehityskohteita. Sisältää: • Testaussuunnitelman • Käyttäjätestauksen toteutuksen • Käyttäjätestauksen purun/raportoinnin • Kehitysehdotusten esittelyn.

TUOTEKEHITYS-ONGELMANRATKAISUTYÖPAJA 2500€+alv: Yritykselläsi on haasteita tuotteessa, tuotekehityksessä tai vaikka yksittäisessä työvaiheessa. Ongelmanratkaisutyöpajamme hyödyntää tehokkaiksi ja toimiviksi todettuja Lean työkaluja. Työpaja perustuu Kaizen workshop menetelmään, jossa käsiteltävää haastetta puretaan yrityksestäsi löytyvän asiantuntijajoukon voimin. Yrityksen omat työntekijät tuntevat yleensä toimintaympäristön ja käsiteltävän haasteen kaikista parhaiten, jolloin myös todennäköisyydet toimivien, tehokkaiden ja toteutuskelpoisten ratkaisujen löytämiseksi ovat parhaimmillaan. Työpajamallimme perustuu järjestelmälliseen ongelmanratkaisumalliin, joka pyrkii aina löytämään oireiden takana olevat syyt ja siten mahdollistaa kestävien ratkaisujen löytämisen. Tehokkuutensa lisäksi ongelmanratkaisutyöpajat parantavat ymmärrystä asioiden vuorovaikutussuhteista yrityksen eri toimintojen välillä ja siten ehkäisevät uusien ongelmien syntyä ja pienentävät toimintojen välisiä kuiluja. Sisältää: • Työpajan suunnittelun ja valmistelun • Kokopäivän työpajan (1-2 päivää) • Työpajan tulosten raportointi • Suunnitelman jatkotoimenpiteistä.

TUOTTEISTUS 5000€+alv: Tuotteistus on tuotteen, niin palvelun kuin fyysisen tuotteen, hiomista timantiksi. Tuotteistuksella tarkoitetaan tuotteesi / palvelusi vakiomista siten, että kaikkea ei tarvitse aina keksiä alusta asti uudelleen jokaisen asiakkaan kohdalla. Räätälöinnille jätetään riittävästi liikkumatilaa, mutta niin että katteesi pysyy kohdillaan. Toteutamme tuotteistusta hyvin käytännönläheisesti, vältämme hienoja termejä ja teorioita. Keskitymme asioihin, jotka aidosti hyödyntävät sinua ja liiketoimintaasi. Tuotteistuksen tavoitteena on helpottaa työtä, parantaa kannattavuutta ja lisätä tuottoa. Sisältää: • Projektisuunnitelman • Tuotteistuksen tavoitteiden määrittelyn • Nykytilan kartoituksen • Out of the box ideointityöpajan • Käytännönläheisen suunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen

TUOTEKEHITYS - IDEAN TUTKIMUS, MÄÄRITTELY JA ARVIOINTI 5000€+alv: Sinulla on nerokas idea, mutta tarvitset apua idean kirkastamiseen ja kehittämiseen?Idean jalostus vaiheessa määritellään tuleva kehitysprojekti, tässä vaiheessa arvioidaan idean mahdollisuudet sekä idean toteuttamiseen liittyvät haasteet ja riskit. Idean jalostus vaiheessa kiteytetään idea sekä arvioidaan kehitysprojektin rahoituksen tarve. Tähän vaiheeseen kuuluu myös idean toteutuksen ja kehityskelpoisuuden arvioiminen. Taustatutkimuksen avulla teemme idealle tuotetarpeiden määrittelyn, mikä auttaa idean toteuttamisessa ja toimii myös pohjana projektisuunnitelmalle, sen avulla saadaan määriteltyä projektille rajoitteet, tarpeet ja tavoitteet. Idean jalostusvaihe on ensimmäinen askel tuotekehitysprojektissa. Sisältää: • Projektisuunnitelman • Taustatutkimuksen • Tuotetarpeiden määrittelyn, eli tuotteen ominaisuuksien käyttötavan ja materiaalien määrittelyn ja suunnittelubriefin (suunnittelun tavoitteet ja rajaukset) luomisen.

TUOTEKEHITYS - IDEASTA SUUNNITELMAKSI 5000€+alv: Ideasta suunnitelmaksi -palvelu sopii tilanteeseen, jossa tarvitset tuoteideasi paperille ja selkeän käsityksen siitä mitä seuraava askel idean tuotteistamiseksi vaatisi. Idean konkretisointi piirustuksiksi ja suunnitelmiksi saattaa olla tarpeen esimerkiksi rahoituksen ja yhteistyökumppanien löytämiseksi. Palvelu on joustava ja ottaa huomioon asiakkaan lähtötilanteen, pääpaino voi olla visualisoinneissa, mekaanisessa konseptissa tai vaikka soveltuvien tuotantotekniikoiden kartoittamisessa. Sisältää: • Alkukartoituksen • 1 konseptointikierroksen visuaalisen ilmeen luonnostelemiseksi ja/tai 1 mekaniikkasuunnittelukierroksen* • Alustavan selvityksen mahdollisista tuotantotekniikoista ja niihin liittyvistä aloituskustannuksista • Kevyen projektisuunnitelman jonka pohjalta kustannusarvion laatiminen on mahdollista • Kaikki projektissa tuotettu aineisto luovutetaan asiakkaalle koostetusti *Projektiin käytettävät tunnit voidaan käyttää tarvittaessa perusteellisempaan konseptointiin tai mekaniikkasuunnitteluun tai vaihtoehtoisesti hajauttaa yleisluontoisempaan suunnitelmaan molemmista