Tilintarkastus Hyvärinen Oy

Toimipisteemme sijaitsee aivan Rovaniemen kaupungin keskustan tuntumassa katutasossa. Pihassa kolme maksutonta autopaikkaa ja tarvittaessa kadun varrella voi pysäköidä myös maksuttomasti. Yrityksemme on perustettu vuonna 2012 ja yrityksessämme työskentelee tällä hetkellä kahden omistajan lisäksi kaksi työntekijää. Yrityksemme toimialoina ovat tilintarkastus (HT- ja JHT-auktorisoinnit) ja aputoiminimellä Tilitoimisto Hyvärinen tilitoimisto- ja muut taloushallinnon palvelut.

Yhteystiedot

Rauhankatu 16
96100 Rovaniemi

0405433844

Antero.Hyvarinen@tthyvarinen.fi

www.tthyvarinen.fi

Antero Hyvärinen

0405433844

Palvelut


  • Yrityspalveluseteli

Hinnasto: Rovaniemi

Yrityspalveluseteli 4000€Yrityspalveluseteli 2000€
Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset
Kansainvälistymiseen liittyvät messuosallistumiset
Kasvuun liittyvät rahoitus- ja investointisuunnitelmat sekä hakemukset
Taloushallinnon kehittämisen palvelutxx
Kasvuun liittyvä laki- ja sopimusneuvonta
Kasvuun tähtäävät neuvonanto ja selvityspalvelut yrityksien hallituksille ja johtoryhmillexx
Yrityksien strategia ja johtaminenxx
Tuotekehitys, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu
Yrityksen digitalisaation kehittäminen
Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen littyvät palvelut
Omistajanvaihdokseeen liittyvät arvonmääritykset, laki- ja sopimusneuvonta
Omavastuu 20 %1 000 €500 €

Palveluseteli 2000 € Koronakriisin jatkuessa ja toivottavasti mahdollisimman pian päättyessä, on yritysten tarpeellista selvittää kriisin vaikutukset omalle yritystoiminnalle. PK-yrittäjät ja yritysten muu johto tarvitsevat luotettavia ja vastuullisia neuvoja tilanteen analysointiin ja uusien strategioiden ja liiketoimintasuunnitelmien sekä toimintojen kehittämiseksi. Tähän tilanteeseen tarjoamme Rovaniemen kaupungin/Business Rovaniemen palvelusetelituottajana seuraavien osa-alueiden kehittämispalveluita: • Taloushallinnon kehittämisen palvelut • Kasvuun tähtäävät neuvonanto ja selvityspalvelut yrityksien hallituksille ja johtoryhmille • Yrityksen strategia ja johtaminen Osa-alueittaisen palvelun vaiheistus: 1. Aloituspalaveri: taustatiedot ja toimeksianto 2. Toteutussuunnitelma: tarkennukset, aikataulutus 3. Varsinaisen projektin toteutus PDCA: -Nykytilan kartoitus ja analysointi -Kehityssuunnitelman laatiminen -Toteutusvaihe -Arviointi 4. Loppuraportti Jatkuu..

Palveluseteli 2000 € Jatkoa Palvelun tarjoajalla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus yksityisen ja julkisen sektorin tilintarkastajana sekä "pöydän toisella puolella" talouspäällikkönä ja yrittäjänä. Nämä luovat vankan perustan monimuotoisien yritystilanteiden hallintaan ja ratkaisujen löytämiseen yritysten tarpeisiin. Erityisosaamisalueet: Taloushallinto: ulkoinen ja sisäinen laskenta. Hallinto: strateginen johtaminen, yritysjärjestelyt, arvioinnin asiantuntemus. Verotus: verosuunnittelu välitön ja välillinen verotus. Rahoitus: suunnittelusta seurantaan. Julkisen hallinnon tilintarkastuskokemus tuo mukanaan erityistä asiantuntemusta siitä rajapinnasta, jossa julkinen ja yksityinen sektori toimivat ja kohtaavat. Tällä alueella on kehityspotentiaalia, joka tulee hyödyntää tehokkaammin. Toimeksiannon laajuus on yhteensä 3-4 työpäivää.

Palveluseteli 4000 € Kuvaus kuten edellä palveluseteli 2000 € kohdalla, mutta tässä toimeksiannon toteutus voi olla sisällöllisesti ja/tai ajallisesti laajempi. Toimeksiannon laajuus on yhteensä 7-8 työpäivää.

-

.