Arctic Warriors Oy

Arctic Warriors Oy on Rovaniemen Narkauksessa toimiva luontaistuotealan yritys, joka on poikkeusoloja pelkäämättä uudistanut oman alansa toimintamalleja ja markkinointia. Tuntemattomuudesta valtakunnallisesti tunnetuksi nousseella yrityksellä on oma kansainvälinen verkkokauppa ja suositut sosiaalisen median kanavat, joista on noussut useita somehittejä. Katjan ja Ilkan käytännönläheisen tuotekehitys- ja markkinointiasiantuntemuksen avulla teet lisää kauppaa ja karistat kangistuneet kaavat.

Yhteystiedot

Jokelantie 1654
97675 Narkaus

0505620628

ilkka.kauppinen@arcticwarriors.fi

www.arcticwarriors.fi/

Ilkka Kauppinen

0505620628

Palvelut


  • Yrityspalveluseteli

Hinnasto: Lapin Hyvinvointialue

Yrityspalveluseteli 4000€Yrityspalveluseteli 2000€
Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset
Kansainvälistymiseen liittyvät messuosallistumiset
Kasvuun liittyvät rahoitus- ja investointisuunnitelmat sekä hakemukset
Taloushallinnon kehittämisen palvelut
Kasvuun liittyvä laki- ja sopimusneuvonta
Kasvuun tähtäävät neuvonanto ja selvityspalvelut yrityksien hallituksille ja johtoryhmille
Yrityksien strategia ja johtaminen
Tuotekehitys, tuotteistaminen ja palvelumuotoiluxx
Yrityksen digitalisaation kehittäminen
Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen littyvät palvelutxx
Omistajanvaihdokseeen liittyvät arvonmääritykset, laki- ja sopimusneuvonta
Omavastuu 20 %1 000 €500 €

2500 € Myynnin ja markkinoinnin kehittämisen liittyvät palvelut Kassakone laulamaan internetmarkkinoinnin avulla ilman vaikeasti ymmärrettävää munkkilatinaa! Ilkan vinkeistä ovat saanet apua mm. Lappset, Sokos Hotels ja Twistbe.fi. Mikset sinäkin? Palvelu sisältää: a) Markkinoinnin perusasioiden tarkentaminen (kohderyhmä, ydinviesti, tavoitteet) b) Yhden internetmarkkinointityökalun (esim. kotisivut, hakukoneoptimointi, Facebook, Instagram tms.) kehityssuunnitelman konkreettisine ohjeineen Sisältöä voidaan muuttaa tarpeiden mukaan. Palvelu sopii erinomaisesti niin internetmarkkinointia aloittavalle kuin konkariyritykselle sekä yritykselle, joka on vastikään avannut verkkokauppansa. Tuotos: Valmis, helppolukuinen, konkreettisia ehdotuksia sisältävä raportti, jonka pohjalta internetmarkkinointia on helppo jatkaa. Raportti sisältää runsaasti vinkkejä internetmarkkinoinnin tehostamiseen, selkeät ohjeet toimenpiteille sekä kokemuksen tuomia ohjeita sudenkuoppien välttämiseen.

5000 € Myynnin ja markkinoinnin kehittämisen liittyvät palvelut Kassakone laulamaan erottuvalla markkinoinnilla! Palvelu sisältää vaihtoehtoisesti a) Markkinoinnin perusasiat (kohderyhmä, ydinviesti, tavoitteet) b) 3 internetmarkkinointityökalun (esim. kotisivut, hakukoneoptimointi, Facebook, Instagram tms.) kehityssuunnitelman tai a) Markkinointisuunnitelman, jossa: - tarkennetaan markkinoinnin perusasiat (kts. ed.) - laaditaan tarkka kehityssuunnitelma markkinoinnin työkaluille 3 vuodelle - suunnitellaan viikkotason markkinoinnin vuosikello ensimmäiselle vuodelle Sisältöä voidaan muokata tarpeiden mukaan. Palvelu sopii erinomaisesti niin internetmarkkinointia aloittavalle kuin konkariyritykselle sekä yritykselle, joka on vastikään avannut sähköisen kauppapaikkansa. Tuotos: Valmis, helppolukuinen, konkreettisia ehdotuksia sisältävä raportti, jonka pohjalta markkinointia on helppo jatkaa. Raportti sisältää runsaasti vinkkejä markkinoinnin tehostamiseen ja selkeät ohjeet.

2500 € Tuotekehitys, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu Luontaistuote-, lisäravinne-, elintarvike- tai luonnonkosmetiikkavalmistaja! Ota tuotekehitysprojektillesi lentävä lähtö ja hyödynnä kokeneiden alan tekijöiden osaaminen tuotteesi kaupallistamiseen. Samalla vältät sudenkuopat, joihin muut ovat kompastuneet. Sisältää seuraavat toimenpiteet: a) Kohderyhmän tarkentaminen asiakkaan kanssa b) Tuotteen asemoinnin tarkentaminen (kilpailijat, hinta- ja muu mielikuva) c) Tuotteen jakelukanavien ja kohdemarkkinoiden tarkennus d) Tuotteen käyttötarkoituksen määrittely e) Tuotteen vakaan pohjan määrittely eli raaka-aineiden saatavuus, kustannustehokkuus ja kaupalliseen kysyntään vastaaminen f) Sopivien raaka-aineiden valinta yhteen uuteen tuotteeseen Voidaan muokata tarpeiden mukaan. Tuotos: Valmis, konkreettisia ehdotuksia sisältävä raportti, jonka pohjalta tuotekehitystyötä on helppo jatkaa. Raportti sisältää runsaasti vinkkejä tuotteen kaupallistamiseen ja kokemuksen tuomia ohjeita.

5000 € Tuotekehitys, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu Luontaistuote-, lisäravinne-, elintarvike- ja luonnonkosmetiikkavalmistaja! Hyödynnä kokeneiden alan tekijöiden osaaminen tuoteideasi kaupallistamiseen ja vältä sudenkuopat. Palvelu sisältää: a) Kohderyhmän tarkentaminen b) Asemointi (kilpailijat, hinta- ja muu mielikuva) c) Jakelukanavat ja kohdemarkkinat d) Tuotteen käyttötarkoitus e) Raaka-aineiden saatavuus, kustannustehokkuus ja kaupallinen kysyntä f) Raaka-aineiden valinta f) Alustava reseptiikka g) Koe-erän valmistaminen (ei sisällä raaka-aineiden hintaa) c) Koe-erän laatu- ja/tai makutestit ja tarvittavat muutokset. e) Reseptiikan määrittäminen ja raportointi Sisältöä voidaan muokata tarpeiden mukaan. Tuotos: Valmis, konkreettisia ehdotuksia sisältävä raportti, jonka pohjalta tuotekehitystyötä on helppo jatkaa. Testierien toimittaminen maistettaviksi. Valmis reseptiikka, jonka pohjalta on helppo laskea tuotteen kustannukset, valmistaa se tai etsiä valmistaja.

-