Well Ahead

Well Ahead toteuttaa organisaatiollesi yksittäisiä tulevaisuustyöpajoja tai pidempikestoisia tulevaisuusprosesseja sekä trendikartoituksia organisaatiosi tuote- tai palvelutarjooman innovoinnin ja kehittämisen tueksi sekä tulevaisuuskestävän strategian rakentamiseksi. Well Ahead tarjoaa myös koulutuksia, asiantuntijapuheenvuoroja tai luentoja tulevaisuusajattelusta, ennakoinnista sekä tulevaisuuden trendeistä organisaatiosi tarpeisiin soveltuen.

Yhteystiedot

PL 2230
96201 ROVANIEMI

0405631657

paivi@well-ahead.fi

well-ahead.fi/

Päivi Holopainen

0405631657

Palvelut


  • Yrityspalveluseteli

Hinnasto: Rovaniemi

Yrityspalveluseteli 4000€Yrityspalveluseteli 2000€
Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset
Kansainvälistymiseen liittyvät messuosallistumiset
Kasvuun liittyvät rahoitus- ja investointisuunnitelmat sekä hakemukset
Taloushallinnon kehittämisen palvelut
Kasvuun liittyvä laki- ja sopimusneuvonta
Kasvuun tähtäävät neuvonanto ja selvityspalvelut yrityksien hallituksille ja johtoryhmille
Yrityksien strategia ja johtaminenYrityksen tulevaisuuskestävä strategia -sparraus
Tuotekehitys, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu
Yrityksen digitalisaation kehittäminen
Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen littyvät palvelut
Omistajanvaihdokseeen liittyvät arvonmääritykset, laki- ja sopimusneuvonta
Omavastuu 20 %1 000 €500 €

Yrityksen tulevaisuuskestävä strategia -sparraus koostuu yrityksen toimintaympäristön tulevaisuuskatsauksesta (raportti tärkeimmistä toimintaympäristön megatrendeistä, trendeistä ja heikoista signaaleista) sekä kolmesta puolen päivän (4h) mittaisesta sparraustilaisuudesta yrityksenne tulevaisuuskestävän strategian kehittämiseksi. Sparrauspäivien kohderyhmänä ovat yrityksenne avainhenkilöt. Sparrauspäivien sisällöt ovat: • Yrityksen toimintaympäristön megatrendit, trendit ja heikot signaalit, tulevaisuuskatsauksen käsittely • Tulevaisuuskestävän strategian rakennuspalikat, yrityksenne tulevaisuusskenaariot • Tulevaisuuskestävän strategian täsmennys ja tärkeimmät askelmerkit Sparraajananne toimii Well Aheadin ennakointiasiantuntija Päivi Holopainen (YTM), jolla on yli kymmenen vuoden kokemus tulevaisuuden ennakointityöstä yritysten, organisaatioiden ja kuntapäättäjien kanssa.

Yrityksen tulevaisuuskestävä strategia -sparraus Palvelun yhteissumma on 2500 € (Yrityspalveluseteli 2000€ ja omavastuu 500€ ) Jatkuvasta muutoksesta on tullut pysyvää, mutta pysyykö yrityksenne muutoksessa mukana? Millaisia ratkaisuja voitte tehdä yrityksen strategiseen kehittämiseen, jotta pysytte ketteränä ja pystytte hyödyntämään toiminnassanne olennaisia trendejä? Entä kuinka voitte lisätä yrityksenne muutos- ja tulevaisuuskestävyyttä, jotta olette jatkossa paremmin varautuneita yllättäviin, yrityksenne toimintaa haastaviin muutoksiin? Ennakoinnin työkalut tarjoavat useita erilaisia tapoja tarkastella muutosta sekä toimintaympäristöä niiden keskellä. Ne auttavat teitä hyödyntämään muutoksen olennaisimmat osat yrityksenne strategisessa toiminnassa ja tekemään aktiivisesti omaa yrityksenne tulevaisuutta.