Valmennustalo Tempo Oy

Yhteystiedot

Rovakatu 26
96200 Rovaniemi

0503522079

paula@valmennustalotempo.fi

valmennustalotempo.fi

Paula Kähkönen

0503522079

Palvelut


  • Yrityspalveluseteli

Hinnasto: Rovaniemi

AsiantuntijapalvelutYrityspalveluseteli 4000€Yrityspalveluseteli 2000€
Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset
Kansainvälistymiseen liittyvät messuosallistumiset
Kasvuun liittyvät rahoitus- ja investointisuunnitelmat sekä hakemukset
Taloushallinnon kehittämisen palvelut
Kasvuun liittyvä laki- ja sopimusneuvonta
Kasvuun tähtäävät neuvonanto ja selvityspalvelut yrityksien hallituksille ja johtoryhmille
Yrityksien strategia ja johtaminen
Tuotekehitys, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu
Yrityksen digitalisaation kehittäminen
Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen littyvät palvelut
Omistajanvaihdokseeen liittyvät arvonmääritykset, laki- ja sopimusneuvonta
Omavastuu 20 %1 000 €500 €
Rastitus yllä ko. yrityksen palvelutarjonnan ja -arvon mukaan.

Yrityksen strategia ja johtaminen Valmennusohjelma 2 päivälle: TAVOITTEELLINEN JOHTAMINEN & INNOSTAVA STRATEGIA. Valmennus voidaan räätälöidä yrittäjälle, yrityksen avainhenkilöille tai koko yrityksen henkilökunnalle. Yrityspalvelusetelin avulla pureudutaan vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, esimiehen johtamistaitojen kehittämiseen ja johtamisrakenteen vahvistamiseen, työntekijöiden roolien kirkastamiseen ja halutun työkulttuurin rakentamiseen, työhyvinvointiin ja henkiseen tukeen, yrityksen muutoksiin ja päätöksentekoon, kasvun pullonkaulojen tunnistamiseen, asiakastyön kehittämiseen sekä työnantajamielikuvan ja rekrytoinnin ja perehdyttämisprosessien kehittämiseen, Näistä teemoista yrittäjä valitsee 3 yritykselle ajankohtaista teemaa.

Yrityksen strategia ja johtaminen Valmennusohjelma 4 päivälle: TAVOITTEELLINEN JOHTAMINEN & INNOSTAVA STRATEGIA. Valmennus voidaan räätälöidä yrittäjälle, yrityksen avainhenkilöille tai koko yrityksen henkilökunnalle. Yrityspalvelusetelin avulla pureudutaan vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, esimiehen johtamistaitojen kehittämiseen ja johtamisrakenteen vahvistamiseen, työntekijöiden roolien kirkastamiseen ja halutun työkulttuurin rakentamiseen, työhyvinvointiin ja henkiseen tukeen, yrityksen muutoksiin ja päätöksentekoon, kasvun pullonkaulojen tunnistamiseen, asiakastyön kehittämiseen sekä työnantajamielikuvan ja rekrytoinnin ja perehdyttämisprosessien kehittämiseen, Näistä teemoista yrittäjä valitsee 5 yritykselle ajankohtaista teemaa. Yritys saa käyttöönsä lisäksi materiaalit ja strategisen johtamisen ja valmentavan esimiehen työkalupakin.

Tuotekehitys, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu Valmennusohjelma 3 päivälle: TUOTEKEHITYS, TUOTTEISTAMINEN JA PALVELUMUOTOILU Tuotekehitys ja tuotteistaminen: Tuotekehitysprosessin analyysi ja tarvekartoitus, ongelmakartoitus Tuotekehitykseen vaikuttavien reunaehtojen kartoittaminen Hinnoittelu Palvelumuotoilu: Kenelle palvelusi on tarkoitettu? Palvelusisällön selkeyttäminen ja palvelulupaus. Mistä palvelu koostuu, mitä se sisältää, kuka siitä hyötyy tai kenelle se on tarkoitettu ja miten se tuotetaan?

Tuotekehitys, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu Valmennusohjelma 5 päivälle: TUOTEKEHITYS, TUOTTEISTAMINEN JA PALVELUMUOTOILU Tuotekehitys ja tuotteistaminen: Tuotekehitysprosessin analyysi ja tarvekartoitus, ongelmakartoitus Prosessin hiominen ja tuotekehitykseen vaikuttavien reunaehtojen kartoittaminen Tuotanto ja toimitusprosessit, osto- ja myyntisopimukset Toimitussisällön selkeyttäminen, markkinointiviestinnän selkiyttäminen Hinnoittelu Palvelumuotoilu: Käsiteltäviä aiheita ovat tuotteiden, palveluiden, visuaalisen viestinnän, yrityksen fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallinta osana liiketoimintaa. Kenelle palvelusi on tarkoitettu? Palvelusisällön selkeyttäminen ja palvelulupaus. Miten palvelusi auttaa asiakasta? Mistä palvelu koostuu, mitä se sisältää, kuka siitä hyötyy tai kenelle se on tarkoitettu ja miten se tuotetaan? Palvelutapahtuma eri kanavissa ja asiakaskokemuksen rakentaminen niihin sopivaksi

Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen liittyvät palvelut VETO- JA PITOVOIMAINEN YRITYS, johon yritys saa kaksi asiantuntijaa 1,5 päiväksi -Sähköinen alkukartoituskysely henkilökunnalle yrityksen sisäisestä työtyytyväisyydestä ja työnantajabrändistä. -Kyselyn läpikäynti ja haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen. -Henkilöstöasioihin, rekrytointiin ja brändiin liittyvien tärkeimpien kehittämiskohteiden määrittely yrityksen veto- ja pitovoiman näkökulmasta. -Yrityksen henkilöstöasioiden, rekrytoinnin ja brändin kehittämiskohteiden tavoitteiden määrittely ja toimintasuunnitelman hahmon työstäminen. -Yhteinen työskentely toteutetaan luovilla menetelmillä yrityksen avainhenkilöiden kanssa. -Ketterän toimintasuunnitelman toteuttaminen yritykselle veto- ja pitovoimaisen yrityksen rakentamiseksi.

Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen liittyvät palvelut VETO- JA PITOVOIMAINEN YRITYS, johon yritys saa kaksi asiantuntijaa 3 päiväksi -Sähköinen alkukartoituskysely henkilökunnalle yrityksen sisäisestä työtyytyväisyydestä ja työnantajabrändistä. -Kyselyn läpikäynti ja haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen. -Henkilöstöasioihin, rekrytointiin ja brändiin liittyvien tärkeimpien kehittämiskohteiden määrittely yrityksen veto- ja pitovoiman näkökulmasta. -Miten säilyttää hyvä työntekijäkokemus muutosten myllertäessä? Rakenteet, prosessit ja ihmiset (tunteet, vuorovaikutus) autonomia, kyvykkyys (voimavarat + vaatimukset+ saavutukset), yhteisöllisyys/yhteenkuuluvuus, työn merkityksellisyys -Yrityksen henkilöstöasioiden, rekrytoinnin ja brändin kehittämiskohteiden tavoitteiden määrittely ja toimintasuunnitelman hahmon työstäminen. -Yhteinen työskentely toteutetaan luovilla menetelmillä yrityksen avainhenkilöiden kanssa.

-Tulevaisuuden osaamistarpeet ja uusien osaajien rekrytointi -Ketterän toimintasuunnitelman toteuttaminen yritykselle veto- ja pitovoimaisen yrityksen rakentamiseksi. -Yrityksen työnantajamielikuvan kehittäminen tulevaisuussuuntautuneesti -Yrityksen henkilöstön kehittäminen tulevaisuussuuntautuneesti -Sisäinen ja ulkoinen työnantajabrändi -Toimialan heikot signaalit, brändivertailu, kilpailijakartoitus, asiakaskyselyt

Taloushallinnon kehittämisen palvelut 2 PÄIVÄN KÄYTTÄNNÖNLÄHEINEN TALOUSVALMENNUS Käytännönläheinen taloushallinnon ja yrityksen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen kassavirta-analyysin avulla. Taloushallinnon prosessin kuvaus ja paneutuminen ongelmakohtien parantamiseen, turhiin työvaiheisiin, jotka voidaan lopettaa, ja manuaalisiin työvaiheisiin, joita voidaan automatisoi. Kassavirta-analyysi on yrityksen tukena ja apuna toiminnan suunnittelussa. - Kassavirta-analyysi päivittäisen toiminnan apuna. - Analyysin hyödyntäminen toiminnan kokonaisvaltaisena. suunnittelutyökaluna: mm. myyntianalytiikka sekä ostojen ja varaston hallinta. - Yrityksen talouden tulevaisuus ja rahoitussuunnitelmat eri rahoittajille. - Taloushallinnon lähtökohdan kartoittaminen, tilanneanalyysi, mitä prosesseja tai niiden osia kannattaa pitää yrityksellä itsellä ja mitkä kannattaa ulkoistaa. Näillä toimilla saadaan yrittäjälle ajansäästöä, tehokkuutta ja edesautetaan virheiden vähenemistä.

-