Aalto Capital Partners Oy

Yrityksen rahoitusta palveleva toiminta

Yhteystiedot

Mikonkatu 15 A
00100 Helsinki

0405477007

contact@aaltocapital.com

aaltocapital.com/

Iiro Aalto-Setälä

0405477007

Palvelut


  • Yrityspalveluseteli

Hinnasto: Lapin Hyvinvointialue

Yrityspalveluseteli 4000€Yrityspalveluseteli 2000€
Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset
Kansainvälistymiseen liittyvät messuosallistumiset
Kasvuun liittyvät rahoitus- ja investointisuunnitelmat sekä hakemuksetPalvelu sisältää seuraavat osiot (lisätiedot 1-4)
Taloushallinnon kehittämisen palvelut
Kasvuun liittyvä laki- ja sopimusneuvonta
Kasvuun tähtäävät neuvonanto ja selvityspalvelut yrityksien hallituksille ja johtoryhmille
Yrityksien strategia ja johtaminen
Tuotekehitys, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu
Yrityksen digitalisaation kehittäminen
Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen littyvät palvelut
Omistajanvaihdokseeen liittyvät arvonmääritykset, laki- ja sopimusneuvonta
Omavastuu 20 %1 000 €500 €

1. Asiakkaan nykyisen taloudellisen raportoinnin järjestelmäselvitys 2. Asiakkaan sijoittajaintressiä tukevan toimivan raportointijärjestelmän rakentaminen sekä tarvittaessa ylläpito 3. Asiakkaan erilaisten rahoitusvaihtoehtojen kartoitus liiketoiminnan kehittämiseksi kuten osake-, väli- ja velkarahoitus 4. Asiakkaan arvonmääritys yhtiöstä diskontatun kassavirran, toimialalle toteutettujen yrityskauppojen ja listattujen verrokkiyhtiöiden hinnoittelun perusteella